Publiceer

— je eigen boek

We bieden self-publishing of uitgaven zoals poëziebundels, fictie, kookboeken,… in eigen beheer aan. We verdelen je boek via een netwerk van online en fysieke boekhandels wereldwijd. Boeken kunnen per stuk (POD) of in klassieke oplages vanaf 25 stuks gedrukt worden.

Het verhaal van In Den Eenhoorn start in 1914 aan de Weesperzijde in Amsterdam-Oost. Daar woont en werkt de Brugse journalist Marcel Vandevelde. Als lid van de theosofische vereniging een eind verderop is hij actief in tal van literaire kringen. In 1928 huwt hij met een Duitse vrouw, om in 1933 te scheiden en in 1941 te hertrouwen met de Zaanse Johanna Emma Meijer.

Na de oorlog komt het gezin van vier kinderen terug naar Brugge en start in 1954 een private bibliotheek ‘In Den Brugschen Eenhoorn’, gelegen aan het Genthof. De stadsbibliotheek De Biekorf had op dat moment enkel literaire werken, geselecteerd op katholieke normen en waarden. In Den Brugschen Eenhoorn leende werken van humanisten, communisten, sociaal-democraten, theosofen, anarchisten uit, maar ook lectuur in de vorm van cowboyverhalen, strips en (licht erotische) romans. Marcel gaf poëziebundels en korte verhalen uit. De winkel werd hoofdzakelijk uitgebaat door oudste dochter Titia en moeder Johanna. De bibliotheek-boekhandel werd ondermeer vermeld in passage van Aspes’ Vagevuur.

Na het overlijden van Marcel begonnen de twee oudste kinderen Titia en Arthur een eigen antiquariaat-boekhandel in Brugge. In de ezelstraat heeft Titia jarenlang de boekhandel In Den Eenhoorn uitgebaat. Eerst samen met Johanna, dan met haar man Jean en veel later met haar broer Arthur tot 2018. De winkel kreeg aandacht in tv-programma’s als Vlaanderen Vakantieland en Vrolijk Vlaanderen, alsook in heel wat lokale pers.

In 1992 volgt zoon Olivier Van Gierdeghom de voetsporen van zijn grootvader, door krantjes met verhalen te maken en verdelen in lokale winkels, met een sterke interesse in mythologie, kunst en sprookjes. Later begon hij boeken en geïllustreerde verhalen te maken en kreeg hij meerdere opdrachten van andere schrijvers om boeken te publiceren.

Sinds juni 2023 geven we ook boeken uit voor schrijvers en drukken fotoboeken voor intieme kring. Het is de wens dat ze lezers mag inspireren, voeden en verblijden.