Publiceer

— je eigen boek

We bieden self-publishing of uitgaven zoals poëziebundels, fictie, kookboeken,… in eigen beheer aan. We verdelen je boek via een netwerk van online en fysieke boekhandels wereldwijd. Boeken kunnen per stuk (POD) of in klassieke oplages vanaf 25 stuks gedrukt worden.

In Den Eenhoorn

Groeninge 1

8000 Brugge

info @indeneenhoorn.be