Boeken

Productcatalogus

We hebben het geprobeerd, maar het is praktisch gezien te complex om een deel van de boeken online te koop te stellen. Van bijna elk boek hebben we maar één exemplaar, waardoor het niet rendabel is gebleken om deze afzonderlijk te vermelden. De boeken met een barcode kunnen we scannen en een programma voegt er dan zo goed als alle gegevens aan toe, enkel de prijzen moeten manueel toegevoegd worden. Ook dat systeem leek veel werk te kosten om bij te houden, vandaar is besloten om geen titels online te plaatsen.

Boekenlijstjes

Heel wat klanten sturen ons lijstjes met titels die ze nog niet in hun collectie hebben. Deze overlopen we om te zien welke titels we hebben. Wanneer we boeken inkopen weten we meestal wie op zoek was naar dat boek en sturen we een mail of plegen een telefoontje om na te gaan of u het reeds hebt of nog steeds geïnteresseerd bent. Het is makkelijk als uw mancolijst veel is gewijzigd om een update te bezorgen. Vergeet daarbij niet om uw eigen contactgegevens te vermelden.

 

Boeken aanbieden

Elke dag kopen wij boeken in. Uiteraard kunt u niet met alles komen aanzetten.

Wij nemen geen:

 • Artis Historia, Lecturama
 • Encyclopediën
 • Boekenclub NBC
 • ECI
 • romans van voor 1990
 • Oude Davidsfonds, Reinaert, Beckers
 • Schoolboeken
 • Computerboeken
 • Boeken over seksualiteit, jaarboeken
 • Tijdschriften (stopzetting artikel)
 • Grammofoonplaten en singles (stopzetting artikel)
 • Geen Frans, Duits, Spaans of Italiaans (geen vraag naar)
 • Wij doen geen munten, postzegels of kranten.
 • Geen bibliotheekexemplaren of boeken met stempels in